Akcja „Palemka dla…” czyli młodzież redzkich szkół dla chorych dzieci

13 kwietnia, w Niedzielę Palmową, młodzież z Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 pod opieką nauczycieli sprzedawała w trzech redzkich parafiach wykonane w szkołach palemki. Celem tej prowadzonej od lat akcji charytatywnej jest zebranie pieniędzy na wsparcie leczenia ciężko chorych dzieci z Redy.

Jak co roku, akcja „Palemka” spotyka się z wielką życzliwością i hojnością mieszkańców naszego miasta. Za ponad tysiąc przygotowanych w szkołach palemek kwestująca młodzież łącznie zebrała 6.232 zł. Pieniądze te zostaną przekazane na pomoc w leczeniu i rehabilitacji chorych dzieci.

Dyrekcja i Społeczności Szkolne Zespołów Szkół nr 1 i 2 serdecznie dziękują mieszkańcom Redy za serce okazane najbardziej potrzebującym – cierpiącym dzieciom.

                                                                                     Tekst: I. Nowicka,   Zdjęcia: M. Malek, I. Nowicka

Uczniowie SP4 Palemki na sprzedaż Akcja „Palemka dla…” czyli młodzież redzkich szkół dla chorych dzieci Akcja „Palemka dla…” czyli młodzież redzkich szkół dla chorych dzieci Uczennice SP4 Uczniowie Gimnazjum nr 1 Akcja „Palemka dla…” czyli młodzież redzkich szkół dla chorych dzieci

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku