Zaznacz stronę

Przejrzysta Reda

Przejrzysta Reda

Miasto Reda w grudniu 2004 r przystąpiło do realizacji akcji „Przejrzysta Polska” .

Akcja społeczna „Przejrzysta Polska”, przygotowana została przez „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego. Celem jest to, aby samorząd lokalny, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi grupami obywatelskimi udoskonalał praktykę stosowanie zasady przejrzystości, partycypacji społecznej, przewidywalności, rozliczalności, fachowości i braku tolerancji dla korupcji.


Zasady akcji i realizacja

1. Zasada przejrzystości
2. Zasada braku tolerancji dla korupcji
3. Zasada partycypacji społecznej
4. Zasada przewidywalności
5. Zasada fachowości
6. Zasada rozliczalności

Do zasad przypisane są do realizacji zadania. Zadania są podzielone na obowiązkowe i dodatkowe. Obowiązkiem samorządu lokalnego jest zrealizowanie co najmniej po jednym zadaniu z każdej zasady.


1. Zasada przejrzystości

Wybrano do realizacji następujące zadania:
1.1 Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie – zadanie obligatoryjne
1.2 Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego – zadanie fakultatywne
1.3 Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie – zadanie fakultatywne
1.4 Utworzenie punktu informacyjnego – zadanie fakultatywne.

2. Zasada braku tolerancji dla korupcji

Wybrano do realizacji zadanie obligatoryjne pn. „Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego/powiatowego”.


3. Zasada partycypacji społecznej

Wybrano do realizacji następujące zadania:

3.1. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – zadanie obligatoryjne
3.2. Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności – zadanie fakultatywne.

4. Zasada przewidywalności

Wybrano do realizacji zadanie obligatoryjne pn. „Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy/powiatu oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom”.


5. Zasada fachowości

Wybrano do realizacji zadanie obligatoryjne pn. „Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze”.

6. Zasada rozliczalności

Wybrano do realizacji zadanie obligatoryjne pn. „Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

Zespół zadaniowy

Do realizacji zadań w ramach akcji „Przejrzysta Polska” wyznaczeni zostali:

  • Monika Majerczyk
  • Grażyna Chlebna
  • Teresa Dzienisz-Dombrowska
  • Andrzej Jaworek
  • Marek Labuda
  • Jadwiga Dobrzyńska

Za koordynację wykonania zadań w ramach wymienionej akcji odpowiedzialny jest Marek Labuda.


Kontakt

Urząd Miasta w Redzie
ul. Gdańska 33
84-240 Reda
tel. (058) 678 80 23
fax (058) 678 31 24
e-mail: sekretariat@reda.pl

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za udział Urzędu Miasta w programie:
Marek Labuda
Urząd Miasta w Redzie
ul. Gdańska 33
84-240 Reda
tel. (058) 678 80 25
fax (058) 678 31 24
e-mail: organizacyjny@reda.pl

Reda, dnia 6 lutego 2006 r.

Skip to content