Zaznacz stronę

Telefony alarmowe

 • Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja 112
 • Pogotowie Energetyczne, tel. 991
 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne, tel. 994
 • Pogotowie Gazowe, tel. 992
 • Pogotowie ciepłownicze, „KOKSIK” Reda, tel. 058 678 67 00
 • telefon alarmowy – utrzymanie zimowe i letnie dróg – 602-249-340 – numer dostępny przez całą dobę w dni powszednie, niedziele i święta, pod którym można zgłaszać zagrożenia, sytuacje awaryjne oraz bieżące sprawy dotyczące utrzymania letniego i zimowego dróg.
 • telefon alarmowy ABW – 996 – na który można zgłosić zdarzenia takiego typu jak:
  1. Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa oraz jego porządku konstytucyjnego.
  2. Szpiegostwo.
  3. Zagrożenia o charakterze terrorystycznym.
  4. Bezprawne ujawnienie lub wykorzystanie informacji niejawnych.
  5. Przestępstwa godzące w podstawy ekonomiczne państwa.
  6. Korupcja osób pełniących funkcje publiczne, jeśli może to godzić w bezpieczeństwo  państwa.
  7. Nielegalna produkcja i obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, narkotykami o zasięgu międzynarodowym.
  8. Zdarzenia z udziałem funkcjonariuszy ABW (skargi na czynności funkcjonariuszy).

  Numer alarmowy „996″ Centrum Antyterrorystycznego ABW działa w systemie 24 – godzinnym 7 dni w tygodniu, obejmując swym zasięgiem terytorium całego kraju.

  Numer alarmowy „996” nie jest numerem do innych służb dyżurnych!!! Jest to wyłącznie numer alarmowy ABW.

Skip to content