Zaznacz stronę

Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Miejskiej w Redzie

10-07-2024 | Aktualności

Na wniosek Burmistrza Miasta Redy, zgodnie z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Miasto Reda, zwołuję VI sesję Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dnia 15 lipca 2024r. (poniedziałek) o godz. 07:30 w sali obrad nr 110, Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze jednostki „D”, położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo, dla obszaru działki nr 341/23 obr. 1 przy ul. Gniewowskiej w Redzie /DRUK NR 40/.
  5. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr. V/32/2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości /DRUK NR 41/.
  6. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr LXIX/684/2023 Rady Miejskiej w Redzie z  dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2024 rok

/DRUK NR 42/.

  1. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr LXIX/683/2023 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Redy /DRUK NR 43/.
  2. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Kamiński

 

 

 

    Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.        

Skip to content