Zaznacz stronę

Zawarcie umowy „Ciepłe Mieszkanie”

02-07-2024 | Wyróżnione

Ciepłe Mieszkanie

W dniu 25 czerwca 2024r. Gmina Miasto Reda podpisała umowę z WFOŚiGW w Gdańsku, której przedmiotem jest udzielenie Gminie dotacji na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie’’(II nabór). Celem Programu „Ciepłe Mieszkanie” jest  poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Gmina Miasto Reda rozpoczyna obecnie prace nad opracowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia naboru dla beneficjentów końcowych, w tym Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji. Szczegółowe informacje o naborze zostaną zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Reda: www.reda.pl, www.bip.reda.pl oraz FB Urzędu Miasta w Redzie.

Więcej informacji: Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pok. 11 (parter), tel. 58-738-60-69.

KILKA INFORMACJI O PROGRAMIE „CIEPŁE MIESZKANIE”
DO KOGO (BENEFICJENCJI KOŃCOWI)?
W II edycji Programu „Ciepłe Mieszkanie” wymianę nieefektywnego źródła na paliwo stałe mogą zgłaszać nie tylko właściciele lokali mieszkalnych, ale również najemcy i małe wspólnoty mieszkaniowe (od 3 do 7 lokali mieszkalnych).

CO PODLEGA DOFINANSOWANIU?
W ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” właściciele lokali mieszkalnych mogą zrealizować następujące inwestycje: montaż kotła gazowego kondensacyjnego, kotła zagazowującego drewno  o podwyższonym standardzie, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła, a także podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła w budynku. Dodatkowo, przy okazji likwidacji źródła ciepła na paliwo stałe, możliwe jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania  i ciepłej wody użytkowej, wymiana drzwi i okien, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Wspólnoty mieszkaniowe – m.in. demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, okien, drzwi, bram garażowych, a także zakup kotła gazowego kondensacyjnego, pompy ciepła, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?
Wysokość dotacji na jeden lokal mieszkalny zależy od dochodów beneficjenta końcowego wynosi od 16.500 zł do 41.000 zł. Wspólnoty mieszkaniowe, w zależności od zakresu przedsięwzięcia, mogą otrzymać dotację w wysokości do 375 000 zł.
Środki na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie”, będące w dyspozycji wojewódzkich  funduszy ochrony środowiska i gospodarko wodnej, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji o Programie „Ciepłe Mieszkanie”:
https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie, https://wfos.gdansk.pl/cieple-mieszkanie/

 

Skip to content