Zaznacz stronę

Zapraszamy mieszkańców Redy na warsztaty pn. „MOZAIKA KLIMATYCZNA”

04-06-2024 | Aktualności - Reda z dobrym klimatem, Wyróżnione

Feniks Rp Ue Rgb 1

Szanowne Panie i Szanowni Panowie

Mieszkanki i Mieszkańcy Miasta Redy

Pragniemy poinformować, że Gmina Miasto Reda realizuje projekt „OPRACOWANIE MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA GMINY MIASTO REDA” (MPA)  w ramach środków zewnętrznych pozyskanych z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom. Umowa o dofinansowanie nr FENX.02.04-IW.01-0004/23. Dofinansowanie projektu z UE: 209.770,02 zł (263.166,50 zł: dofinansowanie – 209.770,02 zł oraz wkład własny: 53,396,48 zł).

Jednocześnie chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na realizowane w ramach ww. projektu  warsztaty pn. MOZAIKA KLIMATYCZNA, przygotowujące interesariuszy do proponowania lokalnych rozwiązań dla kryzysu klimatycznego. Czas: 3,5 godz. Przeprowadzonych zostanie 5 warsztatów dla 10 grup po 8 osób (1 warsztat to 2 grupy), w tym: 2 warsztaty poranne i 3 warsztaty popołudniowe.
Zgodnie z ww. projektem grupy docelowe warsztatów, to: mieszkańcy, przedsiębiorcy (biznes), organizacje pozarządowe, Młodzieżowa Rada Miejska, Miejska Rada Seniorów, Radni Miejscy jako przedstawiciele mieszkańców, miejskie jednostki organizacyjne, placówki oświatowe, pracownicy referatów UM realizujących tematykę objętą MPA.

Zapraszamy Państwa na warsztat popołudniowy, który odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024r. (piątek), w godz. 15.00-18.30, w sali obrad Urzędu Miasta w Redzie (s. 110, 1 piętro).

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztacie: drogą mailową (sekretariat@reda.pl) lub drogą telefoniczną (58-678-80-37). W ramach ww. zgłoszenia należy podać: swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy. Termin zgłaszania chęci uczestnictwa: do 24 czerwca 2024r. (poniedziałek).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

Warsztat – Mozaika Klimatyczna

Poznaj kluczowe elementy nauki o klimacie – w przystępny i interaktywny sposób! Warsztat dla dorosłych oraz młodzieży, dla każdego poziomu zaawansowania.

  • interaktywna formuła – wszyscy uczestnicy są zaangażowani
  • duża porcja przekrojowej wiedzy podana w przystępny sposób
  • format rozwijający umiejętność pracy w grupie (team building)
  • możliwość dostosowania poziomu do wiedzy uczestników


O warsztacie
    

Ten warsztat pozwala na poznanie kluczowych elementów nauki o klimacie, od wzrostu poziomu CO2 w atmosferze, po zakwaszenie oceanu czy zaburzenia obiegu wody. Warsztat ukazuje relacje przyczynowo-skutkowe oraz wpływ deregulacji naturalnych mechanizmów zarówno na ekosystemy, jak i życie ludzkie.                                                                                                        

Mozaika Klimatyczna została stworzona przez francuskiego inżyniera Cedrica Ringenbacha i prowadzona jest na licencji Stowarzyszenia Le Fresque du Climat. Podczas warsztatu zapewniony jest najwyższy poziom merytoryczny. Materiały oparte są na raportach IPCC, czyli Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu, a warsztat prowadzony jest przez wyszkolonego trenera. 

Jak to działa? – Forma warsztatu

Podczas warsztatu uczestnicy poznają kilka zestawów kart, na których przedstawiona jest wiedza z zakresu nauki o klimacie. Wspólnie grupa dyskutuje nad związkami przyczynowo-skutkowymi pomiędzy kartami i tworzy rodzaj mozaiki ilustrujący różnorodne zależności. Po przedyskutowaniu wszystkich kart  i ułożeniu mozaiki jest też czas na refleksję, rozmowę o emocjach oraz wprowadzenie do tematu rozwiązań dla kryzysu klimatycznego.

ZAPRASZAMY!

 

 

 

Skip to content