Zaznacz stronę

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

22-03-2024 | Aktualne informacje o odpadach

OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1.02.2024 ROKU W REDZIE

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH LICZĄCYCH MAKSYMALNIE 5 OSÓB:

Stawka opłaty Stawka opłaty jeżeli zadeklarowano zagospodarowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach
35 zł/m-c za każdą osobę 30 zł/m-c za każda osobę

W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH LICZĄCYCH 6 I WIĘCEJ OSÓB:

Stawka opłaty Stawka opłaty jeżeli zadeklarowano zagospodarowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach
35 zł/m-c za każdą osobę
od 1 do 5 osób
30 zł/m-c za każda osobę
od 1 do 5 osób
6 zł/m-c za szóstą i każdą następną osobę 1 zł/m-c za szóstą i każdą następną osobę

 

W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ:

Stawka opłaty lokalu mieszkalnego
o powierzchni użytkowej do 90 m2
Stawka opłaty lokalu mieszkalnego
o powierzchni użytkowej powyżej 90 m2
1,40 zł za 1m² 0,20 zł za każdy 1 m² powyżej 90m2
Metoda od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość– przy udokumentowaniu zużycia wody do 4,3m³ na jedną osobę:
35 zł/m-c za każdą osobę

Dla nieruchomości w części zamieszkałej i w części zajętej pod działalność gospodarczą e miesięczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi suma opłat stanowiących iloczyn liczby worków lub pojemników o określonej pojemności i stawki opłaty za worek lub pojemnik i częstotliwości odbioru wskazanej niżej:

 • 5,50 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 110 L dla każdej frakcji za każdy odbiór
 • 6,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 120 L dla każdej frakcji za każdy odbiór
 • 12,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 240 L dla każdej frakcji za każdy odbiór
 • 18,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 360 L dla każdej frakcji za każdy odbiór
 • 24,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 480 L dla każdej frakcji za każdy odbiór
 • 55,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 1100 L dla każdej frakcji za każdy odbiór.

 Częstotliwość odbioru określa poniższa tabela:

Frakcja odpadów komunalnych zbieranych selektywnie Zabudowa wielorodzinna Zabudowa jednorodzinna
zmieszane odpady komunalne 1 x tydzień 1 x 2 tygodnie
odpady bio kuchenne 1 x tydzień 1 x 2 tygodnie
makulatura (papier i tektura) 1 x 2 tygodnie 1 x miesiąc
plastik (tworzywa sztuczne), metale i opakowania wielomateriałowe 1 x 2 tygodnie 2 x miesiąc
szkło 1 x miesiąc 1 x miesiąc

W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następującej  wysokości:

 • dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
 • 70,00 zł/m- c od osoby – opłata obejmuje 5 pierwszych osób,
 • 12,00 zł/m- c od osoby – opłata obejmuje 6 i każdą następną osobę.

 

 • dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej:
 • 2,80 zł za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego do 90,00 m2 włącznie,
 • 0,40 zł za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego powyżej 90,00 m2,
 • 70,00 zł/m- c od osoby w przypadku uiszczania opłat od ilości osób zamieszkujących.

 

 • dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w przypadku niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:
 • 15,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 110 l dla każdej frakcji za każdy odbiór w terminach określonych w powyższej tabeli,
 • 16,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 120 l dla każdej frakcji za każdy odbiór w terminach określonych w powyższej tabeli,
 • 32,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 240 l dla każdej frakcji za każdy odbiór w terminach określonych w powyższej tabeli,
 • 48,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 360 l dla każdej frakcji za każdy odbiór w terminach określonych w powyższej tabeli,
 • 64,00 zł miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 480 l dla każdej frakcji za każdy odbiór w terminach określonych w powyższej tabeli,,
 • 150,00 miesięcznie za każdy pojemnik o pojemności 1.100 l dla każdej frakcji za każdy odbiór w terminach określonych w powyższej tabeli.

 

Skip to content