Zaznacz stronę

Komunikat dot. inwentaryzacji budynków

28-02-2024 | Ogłoszenia / Obwieszczenia

W nawiązaniu do pisma przekazanego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GUNB), Urząd Miasta w Redzie informuje o zapewnionej przez GUNB możliwości dokonania inwentaryzacji budynków.

Inwentaryzacja dotyczy budynków, które mają źródła ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Są to np. budynki mieszkalne, lokalne kotłownie czy budynki handlowo-usługowe. Polega ona na zebraniu danych dotyczących parametrów technicznych budynku oraz źródeł ogrzewania. Inwentaryzacja budynku polega na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB.


Inwentaryzację można m.in. wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny w systemie CEEB (na stronie ceeb.gov.pl).

Inwentaryzację budynku może wykonać osoba, która:

– mieszka w domu jednorodzinnym i jest jego właścicielem

– mieszka w domu wielorodzinnym i jest właścicielem jego części, np. posiada część w tak zwanym bliźniaku, szeregowcu

– posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez zarządcę

– posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową (nie ma zarządcy)

– jest zarządcą budynku.

 

W efekcie przeprowadzenia inwentaryzacji budynku można uzyskać tzw. uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Dla właściciela bądź zarządcy danego budynku oznacza to pozyskanie informacji o stanie technicznym budynku, które pomogą go lepiej ogrzać. To także informacja jak zmniejszyć koszty ogrzewania i przeprowadzić skuteczny remont termomodernizacyjny.

Po przeprowadzonej inwentaryzacji, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków automatycznie generuje uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Analiza pozwala ocenić stan techniczny budynku pod względem utraty ciepła i emisji CO2.

Uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku podaje:

– wymagany i uzyskany współczynnik przenikania ciepła

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną

– zalecany wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię

– wielkość emisji CO2 budynku.

Istnieje możliwość samodzielnego przeprowadzenia inwentaryzacji parametrów technicznych budynku przez właściciela/zarządcę budynku. Rozwiązanie takie pozwala obywatelowi na szybsze pobranie uproszczonej analizy energetycznej.

Skip to content