Zaznacz stronę

Bezpłatne szkolenie w Lęborku dla beneficjentów FEP 2021-2027 oraz Zamówienia publiczne EFS+

08-07-2024 | Aktualności

Zapraszamy na szkolenie – Systemy informatyczne dla beneficjentów FEP 2021-2027 oraz Zamówienia publiczne EFS+

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku wraz z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie dotyczące Systemów informatycznych dla beneficjentów FEP 2021-2027 oraz Zamówień publicznych EFS+.

W programie m.in.:

 • Oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
 • Systemy informatyczne w programie FEP 2021-2027:
  • Podstawowe aplikacje Centralnego Systemu Teleinformatycznego.
  • System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS) – aplikacja przeznaczona do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z krajowego programu operacyjnego oraz regionalnych programów operacyjnych na lata 2021-2027, współfinansowanych z EFS+.
  • SL2021 Projekty – aplikacja zapewniająca obsługę procesów i komunikację pomiędzy beneficjentami i pracownikami instytucji systemu wdrażania obsługującymi projekty.
  • System Monitorowania EFS (SM EFS) – aplikacja przeznaczona do monitorowania efektów realizacji projektów dofinansowanych z EFS+.
 • Zamówienia publiczne EFS+
  • Planowanie i szacowanie zamówień.
  • Obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie.
  • Obowiązki wynikające z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027

Prelegentami szkolenia będą pracownicy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Po części teoretycznej przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi.

Termin i miejsce szkolenia:

czwartek 11 lipca 2024 r. w godz. 10:00 – 13:30 w Urzędzie Miasta Lębork, ul. Armii Krajowej 14 (sala rajców).

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego umieszczonego w linku poniżej albo zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 59 714 18 44 do 10 lipca 2024 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://www.arp.gda.pl/1740,aktualnosci?tresc=17029

Szkolenie

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Osoby ze specjalnymi potrzebami prosimy o kontakt z organizatorem w celu zapewnienia efektywnego udziału w szkoleniu.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13B
tel.: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45

e-mail: pife.slupsk@arp.gda.pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Skip to content