Zaznacz stronę

Współpraca z Kaszubsko-Pomorską Szkołą Wyższą

24-07-2023 | Aktualności, Galeria

21 lipca w siedzibie Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej przy ul. Dworcowej w Wejherowie, Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński oraz przedstawiciele Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. KPSW w Wejherowie została założona w 2003 roku z myślą o stworzeniu nowoczesnej i zróżnicowanej oferty edukacyjnej skierowanej przede wszystkim do lokalnej społeczności powiatów wejherowskiego, puckiego i lęborskiego, które łącznie zamieszkuje ponad 350 tysięcy osób.

Porozumienie zakłada m.in. doradztwo i konsultacje przy tworzeniu studiów i programów praktyk danej specjalności, prowadzenie zajęć przez pracowników w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz umożliwienie odbywania studentom uczelni stażu i praktyk zawodowych w Urzędzie Miasta w Redzie. Porozumienie dotyczy przede wszystkim popularyzacji nauki, wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych upowszechniania wiedzy i pielęgnowania historii, także tej lokalnej. Ta współpraca przyniesie korzyści obu stronom. Studenci odbywający praktyki w Urzędzie sprawdzą swoją wiedzę teoretyczną w zetknięciu z realnymi warunkami pracy.

Porozumienie o współpracy podpisała Dziekan Wydziału Społeczno-Przyrodniczego dr Beata Dudzińska oraz Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński.

Skip to content