Zaznacz stronę

Wiemy jak zmieni się redzki park

23-01-2023 | Aktualności

13 stycznia w Sali Obrad Urzędu Miasta w Redzie miała miejsce wystawa wszystkich nagrodzonych  prac złożonych w ramach konkursu na „Opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie”. Podczas wystawy szczegółowo omówiono również koncepcję zwycięskiej pracy konkursowej.

W dniu 5 sierpnia 2022 roku Urząd Miasta w Redzie ogłosił konkurs na zaprojektowanie koncepcji rozbudowy miejskiego parku. Wszyscy zainteresowani uczestnicy mogli składać prace konkursowe do 18 listopada ubiegłego roku.

Założeniem projektu było rozmieszczenie w części parku miejskiego przeznaczonej do rozbudowy infrastruktury takiej jak: wodny plac zabaw, zbiornik retencyjny, strefę relaksu, urządzoną zieleń, komunikację: ciągi piesze, ścieżki rowerowe, ruch kołowy techniczny, powiązania z ogólnodostępnym ruchem kołowym, komunikacją publiczną oraz parkingami, zielono – błękitną infrastrukturę, małą architekturę: oświetlenie, meble miejskie, śmietniki. Uczestnicy konkursu mieli trudne zadanie ponieważ w ramach rewitalizacji istniejącego Miejskiego Parku Rodzinnego należało uwzględnić widownię, dojazd do przystani kajakowej, strefę wokół placów zabaw, w której należało zachować istniejący układ komunikacyjny dopuszczając niewielkie korekty.

 Celem Konkursu było uzyskanie najkorzystniejszej koncepcji architektonicznej, pod względem funkcjonalnym i przestrzennym, dla terenu objętego Konkursem. Oczekiwania względem projektu dotyczyły nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych oraz architektonicznych, uwzględniających atrakcyjny przyrodniczo charakter otoczenia, a także uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne również w kontekście użytkowania. Zaprojektowane koncepcje miały uwzględniać wspomniane nowoczesne rozwiązania z uwzględnieniem możliwości ich udoskonalenia w przyszłości. Jednocześnie, ocenie podlegała realna możliwość wykonania zaproponowanej koncepcji. Jednym z założeń konkursowych było uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich użytkowników i wprowadzenie bogatej, różnorodnej funkcji rekreacyjnej, która ją uatrakcyjni.

Realizacja koncepcji rozbudowy miejskiego parku stanowi ważny aspekt z punktu widzenia rozwoju miasta ponieważ wpisuje się ona w założenia wymiaru społeczno-przestrzennego Strategii Rozwoju Miasta Redy do roku 2030. Cztery złożone prace konkursowe zostały ocenione przez specjalnie powołany do tego zadania „sąd konkursowy”. Na kryteria oceny składały się takie uwarunkowania jak:  uwzględnione walory kompozycyjne wpływające na atrakcyjność, jakość i poprawność przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, realność i ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem trwałości zastosowanych elementów i kosztów eksploatacji oraz łączny całkowity koszt wykonania dokumentacji projektowej.

Nagrody przyznano trzem pracom, które uzyskały najwyższą ocenę pod względem spełnionych kryteriów postawionych w konkursie.

I Miejsce :

JAKA Architekci Jarosław Zieliński z Gdańska.

Nagroda: kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

II Miejsce :

Costa Project SP. Z o. o. Sp.K. z Gdyni, współautorzy : Agnieszka Kwiatkowska, Agata Lessmann.

Nagroda: kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto.

III Miejsce :

ENONE ARCHITEKTURA Rafał Sokołowski z Pabianic.

Nagroda: kwota pieniężna w wysokości 10 000zł brutto.

 

Skip to content