Zaznacz stronę

W 2024 roku nowa metoda naliczania opłat za śmieci

01-12-2023 | Aktualne informacje o odpadach, Komunikaty i inne informacje

Od lutego 2024 roku nastąpi zmiana metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi. Zmianie ulegnie także stawka opłaty w zabudowie jednorodzinnej.

30 listopada Rada Miejska w Redzie podjęła uchwałę nr LXVIII/667/2023 zmieniającą uchwałę nr IV/46/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W nowym systemie opłata w zabudowie wielorodzinnej nie będzie naliczana jak dotychczas: w zależności od liczby osób zamieszkujących lokal mieszkalny ale od liczby metrów kwadratowych danego lokalu. Zmiana metody w zabudowie wielorodzinnej  ma na celu uszczelnienie poboru opłat od  mieszkańców bloków.

Jak wyjaśnia magistrat, w systemie gospodarowania odpadami brakuje ok. 5 tysięcy mieszkańców, którzy nie zgłaszają się do systemu gdyż w obecnym stanie prawnym brakuje możliwości weryfikacji złożonych oświadczeń u zarządców. Oznacza to, że redzianie uczciwie płacący za odpady, płacą też za tych niepłacących.

-Wiadomo, że każdy mieszkaniec miasta generuje odpady, więc każdy powinien za ich utylizację zapłacić – wyjaśnia burmistrz Krzysztof Krzemiński.

Stąd też Gmina Miasto Reda zdecydowało się na metodę mieszaną. W zabudowie wielorodzinnej opłata nie będzie naliczana od liczby osób zamieszkujących lokal mieszkalny, a zostanie naliczona od liczby metrów kwadratowych powierzchni tego lokalu z pewnymi wyjątkami. Miesięczna stawka opłaty wyniesie 1,40 złotych za 1m kw powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Powierzchnia lokalu powyżej 90m kw nie będzie wliczana do opłaty. Chronione będą małe gospodarstwa domowe jedno lub dwuosobowe (np. osoby samotne). Takie gospodarstwa 1-2 osobowe, w których zużycie wody w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie przekroczyło 3,5 metrów sześciennych miesięcznie na osobę, będą mogły skorzystać z metody liczonej według osób zamieszkałych.

Uchwała zmienia również stawki opłat za gospodarowanie odpadami w zabudowie jednorodzinnej. Zgodnie z przyjętą uchwałą nadal obowiązywać będzie metoda naliczania opłaty za odpady od mieszkańca. Stawka za odbiór odpadów selektywnych od właścicieli nieruchomości wyniesie 35,00 złotych od osoby i obejmuje 5 pierwszych osób. W celu zachęcenia większej liczby gospodarstw do efektywniejszej segregacji odpadów Rada Miejska zwiększyła ulgę za kompostowanie odpadów biodegradowalnych we własnych przydomowych kompostownikach do 5 złotych za każdą zgłoszoną osobę w deklaracji.

Obecnie obowiązująca stawka opłaty tj. 27 złotych nie była zmieniana od 4 lat chociaż w tym czasie następowały duże wzrosty cen towarów i usług w tym paliw, energii, cen zagospodarowania odpadów w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych czy podwyżki płacy minimalnej.

 

 

 

Skip to content