Zaznacz stronę

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI

14-03-2023 | Komunikaty i inne informacje

Burmistrz Miasta Redy informuje, iż wnioski w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej wraz z załącznikami (faktury VAT, rachunki, aktualne zaświadczenie lekarskie oraz inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej), składa się w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Redzie (pokój nr 205) w terminach:

  1. do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego (wniosek zostanie rozpatrzony do dnia 31 maja),
  2. do 30 września danego roku kalendarzowego (wniosek zostanie rozpatrzony do dnia 31 października).

 

 

Skip to content