Zaznacz stronę

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

30-03-2023 | Aktualności

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest wyróżnieniem dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim . Aby go otrzymać należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania małżonków.

Wniosek o nadanie Medalu zostaje przesłany do Wojewody, który przekazuje go dalej do Kancelarii Prezydenta. Zgłoszenie składa się w tym roku, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym można je składać po 1 listopada roku poprzedzającego.

Skip to content