Zaznacz stronę

Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert

11-01-2023 | Aktualności Oświatowe

Burmistrz Miasta Redy działając na podstawie art. 11 ust. 1, pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022 r, poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały nr LVI/542/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 roku ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizacje zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2023 roku.

 

 

Zarządzenie

Formularz Oferty

Skip to content