Zaznacz stronę

Programy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

01-03-2023 | Aktualności

Gmina Miasto Reda została zakwalifikowana do udziału w programach „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz „Opieka Wytchnieniowa” edycja – 2023 organizowanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Miasto Reda będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie. Źródłem finansowania w/w Programów są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023 r.

Informacji o szczegółach realizacji programów udziela MOPS Reda tel. 58 678 58 65.

Ministerstwo Rodziny I Polityki Spolecznej 770x400

Drodzy
Skip to content