Zaznacz stronę

Zmiana w systemie gospodarki odpadami

25-03-2022 | Aktualne informacje o odpadach, Komunikaty i inne informacje

Worki

Informujemy mieszkańców, że na terenie miasta Reda nastąpiła zmiana sposobu wyposażania nieruchomości jednorodzinnych w worki do segregacji.

Firma odbierająca odpady „Sanipor” rozpoczyna dystrybucję harmonogramu i pakietu worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na 12 miesięcy. Po otrzymaniu pakietu worków, od dnia 1 kwietnia 2022 roku nie będą już wydawane worki na wymianę podczas odbioru odpadów czyli nie będzie już opcji „worek za worek”. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów kolejne worki należy nabyć we własnym zakresie z zachowaniem wymaganej kolorystyki segregacyjnej.

Przypominamy, że Gmina Miasto Reda nadal odbiera każdą ilość odpadów komunalnych a wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które należy gromadzić w worku:

  • koloru niebieskiego – makulaturę
  • koloru zielonego – szkło
  • koloru żółtego – metale i tworzywa sztuczne
  • koloru brązowego – odpady zielone
  • koloru szarego popiół
Skip to content