Zaznacz stronę

XLIV sesja Rady Miejskiej w Redzie

17-02-2022 | Aktualności

Na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Gminy Miasto Reda oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XLIV sesję Rady Miejskiej w Redzie.

Sesja odbędzie się dnia 24 lutego 2022r. (czwartek) o godz. 15:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

PORZĄDEK OBRAD

Skip to content