Zaznacz stronę

XLII Sesja Rady Miejskiej w Redzie

10-01-2022 | Aktualności

Na podstawie § 37 ust. 4 Statutu Gminy Miasto Reda oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842), na wniosek Burmistrza Miasta Redy, Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XLII sesję Rady Miejskiej w Redzie.

Sesja odbędzie się dnia 11 stycznia 2022r. (wtorek) o godz. 8:00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad

Skip to content