Zaznacz stronę

Wynik konkursu na wybór realizatora programu pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy” w latach 2022 – 2023

24-10-2022 | Aktualności Oświatowe

Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem nr OK.36.2022 Burmistrza Miasta Redy z dnia 13 września 2022 r. wyłoniła realizatora gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009 – 2023”. Realizację w/w programu w latach 2022 -2023 powierzono Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Redzie Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Łąkowej 1.

ZAŁĄCZNIK

Skip to content