Zaznacz stronę

Gmina dofinansuje wymianę „kopciuchów”. Nie zwlekaj! Środki są ograniczone

12-03-2022 | Wyróżnione

GMINNY PROGRAM DOFINANSOWANIA WYMIANY STARYCH KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE 

10 marca 2022r. weszła w życie uchwała nr XLIII/434/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Reda”
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022r., poz. 704

Planujesz wymienić „kopciucha”? Chcesz skorzystać z gminnego dofinansowania? Możesz uzyskać dotację w kwocie do 5.000 zł.

Warto jak najszybciej złożyć wniosek o dotację – środki finansowe na 2022 rok są ograniczone!

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (pok. 10) Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub przesyłać pocztą na adres Urzędu.

Więcej informacji (regulamin dotacji, wzory dokumentów do pobrania) TUTAJ

Dotacja Ze ŚrodkÓw Gminy Miasto Reda Page 001

 

 

Skip to content