Zaznacz stronę

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

06-05-2022 | Aktualności, Cyfrowa Gmina

1920x810

Informujemy, że 19 kwietnia 2022 r. Gmina Miasto Reda podpisała umowę o dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”.

Gmina otrzymała środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego (44 szt. laptopów) w wysokości 140.800,00 zł.

Celem projektu jest likwidacja barier w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Grant przeznaczony jest na zakup laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR.

Zgodnie z założeniami konkursu, Miasto Reda ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu tj.: ogłoszenie przetargu/ zapytania ofertowego na zakup sprzętu komputerowego (44 szt. laptopów), wyłonienie wykonawcy, który dostarczy sprzęt, przygotowanie i opracowanie umów darowizny, protokołów zdawczo-odbiorczych i procedury monitorowania i utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od jego zakończenia oraz przekazanie laptopów wnioskodawcom.

Projekt kończy się zaakceptowaniem przez Operatora rozliczenia grantowego.

Prezentacja1

 

Skip to content