Zaznacz stronę

Przebudowa ulic Jodłowej i Topolowej -Program Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład edycja pierwsza

23-02-2022 | Inwestycje i projekty w trakcie realizacji

Projekt „Przebudowa ulic Jodłowej i Topolowej w Redzie” uzyskał 5 700 000 zł dofinansowania w pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

Ul. Jodłowa Przed Przebudową. Fot. Um W Redzie

Ul. Jodłowa przed przebudową

Kompleksowa przebudowa dróg osiedlowych, jakimi są ulice Topolowa i Jodłowa, stanowi etap porządkowania infrastruktury drogowej w Ciechocinie. Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przewidziane w projekcie technologie bazują na rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska naturalnego, dążąc do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i hałasu.  Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej przeciwdziała zalewaniu terenu w razie nagłych zdarzeń pogodowych, a poprawa jakości miejskiej infrastruktury oznacza również mniejsze koszty eksploatacyjne, które Gmina musi ponosić. Program będzie realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Uzyskane dofinansowanie pokrywa 95% kosztów inwestycji. Pozostałe 5% stanowi wkład własny samorządu i pochodzi w całości z budżetu miasta Redy.  

 

Skip to content