Zaznacz stronę

POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY

04-03-2022 | Inwestycje i projekty w trakcie realizacji

Logo Efs 1024x96

12 stycznia 2022 roku podpisano umowę o dofinansowanie nr RPPM.03.02.01-22-0006/21 projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo”, w którym Gmina Miasto Reda jest partnerem.

Projekt trwa do czerwca 2023 r., na terenie Gminy Miasto Reda realizowany będzie w następujących szkołach:

– Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda

– Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Łąkowa 36, 84-240 Reda;

– Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie, ul. Rekowska 36, 84-240 Reda.

Działania skierowane są łącznie do 2448 uczniów i 28 nauczycieli szkół podstawowych, w Gminie Miasto Reda do 480 uczniów i 6 nauczycieli. Głównym celem jest podniesienie jakości pracy szkół i placówek poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły rozumianego jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły.

W ramach wsparcia uczniów prowadzone będą następujące działania:

  • zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu tj. kółko żeglarskie wraz z formą warsztatową, warsztaty morskie warsztatowe zajęcia pozalekcyjne z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego,
  • zajęcia z doradztwa zawodowego dotyczące branż wynikających z nadmorskiego położenia regionu,
  • praktyczne zajęcia żeglarskie,
  • jednodniowe wyjazdy edukacyjne do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską,
  • 2 pikniki Naukowo-Żeglarskie;
  • wsparcie nauczycieli – przygotowanie do pracy metodą projektów, przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich, inne formy wsparcia nauczycieli tj.: włączanie cyfrowe – wykorzystanie aplikacji do edukacji morskiej i żeglarskiej, efektywne włączanie elementów edukacji morskiej do podstawy programowej, kompetencje naukowo-techniczne dla edukacji morskiej.

Całkowity koszt otrzymanego wsparcia wyniesie ponad 2 mln zł.

Skip to content