Zaznacz stronę

Podpisano umowę na realizację zadania „Przebudowa ul. Jodłowej i Topolowej w Redzie”

31-05-2022 | Aktualności Inwestycyjne

 

 

Rp+godło

Gmina Miasto Reda pozyskała środki w wysokości 5 700 000 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

na zadanie pn. „Przebudowa ul. Jodłowej i Topolowej w Redzie”.

Nazwa zadania:          „Przebudowa ul. Jodłowej i Topolowej w Redzie”

Wartość całkowita:    6 452 156,57 zł

Dofinansowanie:        5 700 000,00 zł

Program:                    RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – Edycja nr 1, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Fot Małe

Podpisanie umowy na realizację zadania „Przebudowa ul. Jodłowej i Topolowej w Redzie”. 27.05.2022 r., fot. UM w Redzie

W dniu 27.05.2022 podpisano dwie umowy na całkowitą wartość 6 452 156,57 zł z Wykonawcą – Firmą Budowlano-Drogową MTM SA. Zadanie polega na kompleksowej przebudowie dróg osiedlowych, jakimi są ulice Topolowa i Jodłowa, co stanowi etap porządkowania infrastruktury drogowej w Ciechocinie. Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przewidziane w projekcie technologie bazują na rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska naturalnego, dążąc do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i hałasu.  Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej przeciwdziała zalewaniu terenu w razie nagłych zdarzeń pogodowych, a poprawa jakości miejskiej infrastruktury oznacza również mniejsze koszty eksploatacyjne, które Gmina musi ponosić. Rozwój lokalnej sieci dróg poprawi bezpieczeństwo i stworzy spójny system transportowy. Program będzie realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Uzyskane dofinansowanie pokrywa 88% kosztów inwestycji. Pozostałe 12% stanowi wkład własny samorządu i pochodzi w całości z budżetu miasta Redy.Tablica

Skip to content