Zaznacz stronę

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub sportowy WWW GLASS Błyskawica Reda-Rekowo

16-11-2022 | Aktualności Oświatowe

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. „małych zleceń” przez Klub sportowy WWW GLASS Błyskawica Reda-Rekowo Oferta obejmuje zadanie z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi:
-przekazując je na adres – granty@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Interesanta

 

OFERTA

Skip to content