Zaznacz stronę

NAJMŁODSI NA SPOTKANIU EDUKACYJNYM O OCHRONIE PRZYRODY

21-03-2022 | Aktualności

17 marca  Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta zorganizował kolejne spotkanie edukacyjne dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie. Poruszono trzy ważne tematy:

  • ochrona zwierząt,
  • ochrona przyrody
  • czyste powietrze.

Dzieci z ogromnym skupieniem słuchały, jak zachować się w przypadku kontaktu ze zwierzęciem, dowiedziały się również, jak ważną rolę w przyrodzie i naszym życiu odgrywają drzewa. Rozmawiano też o powietrzu. Dzięki przeprowadzonym zajęciom uczniowie podnieśli swoją świadomość ekologiczną w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, dowiedzieli się też, czym jest smog, jakie są przyczyny jego powstawania i wpływ na jakość powietrza oraz zdrowie człowieka. Po spotkaniu dzieci otrzymały materiały informacyjne, m.in. o programie „Czyste Powietrze” oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Prezentację przygotowały i przedstawiły Joanna Adryjańska, Ewelina Gularska, Lucyna Barwińska i Dominika Szyryńska.

Skip to content