Zaznacz stronę

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

31-10-2022 | Aktualności

 

Szanowni Państwo.

W związku z brakiem możliwości zapewnienia mieszkańcom Redy węgla po „preferencyjnej cenie” Gmina Miasto Reda wstrzymuje sprzedaż węgla w asortymencie groszek.

Z analizy lokalnego rynku wynika, że komercyjne składy węgla działające w Redzie i okolicy oferują workowany ekogroszek w cenie niższej lub równej tej, którą może zaoferować Gmina, a zakup nie jest obarczony całą procedurą administracyjną.

W przypadku gdy sytuacja na rynku węgla uległaby zmianie (wzrost cen na rynku lub obniżenie przez rząd ceny zakupu przez samorząd), Gmina wznowi sprzedaż tak, aby mieszkańcy mieli rzeczywistą możliwość zakupu po preferencyjnej cenie tj. niższej  od rynkowej.

 


 

 

Informujemy, że przyjmujemy wnioski o preferencyjny zakup węgla na 2023 rok.

Wniosek o zakup węgla w preferencyjnej cenie można pobrać ze strony internetowej Urzędu lub w formie papierowej w PUNKCIE INFORMACYJNYM, znajdującym się w starej części budynku Urzędu (przy sali ślubów USC), czynnym w godzinach:

– 8:00-15:00 – poniedziałek, wtorek, środa i piątek,

– 9:30-16:30 – czwartek.

Przypominamy, że każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022 -2023. Osoby, które złożyły wnioski na zakup węgla w 2022 roku, mogą złożyć wnioski na zakup pozostałej ilości, tak aby łączna suma nie przekroczyła 3 ton na cały sezon grzewczy 2022-2023.

 

Wniosek o zakup preferencyjny WORD

Wniosek o zakup preferencyjny PDF


                 JAK KUPIĆ WĘGIEL PO PREFERENCYJNEJ CENIE OD GMINY MIASTO REDA?

 

Opis przebiegu zakupu paliwa

 • Po pozytywnej weryfikacji wniosku, wnioskodawca uiszcza opłatę za węgiel – 1950 zł/tonę,
  na konto Gminy Miasta Redy numer rachunku:

Bank Millennium

70 1160 2202 0000 0002 5073 9597

Tytuł przelewu:            WĘGIEL – imię i nazwisko wnioskodawcy

 • Wpłaty gotówkowe w oddziałach Banku Millennium są bez prowizji.
 • Po wpłacie na konto Urzędu, następnego dnia można odebrać zaświadczenie i dokument zakupu.
 • Węgiel może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości.
 • Zaświadczenie należy przedłożyć w punkcie odbioru węgla:

Biuro Handlu Opałem Anna Wojtala

Puck, ul. Żarnowiecka 17

 • Wnioskodawca ustala dogodny termin dostawy paliwa na podany we wniosku adres zamieszkania z pracownikiem składu.
 • Koszt pierwszego transportu ze składu do miejsca zamieszkania to 85 zł – płatny
  w składzie. Kolejne transporty wg. cennika składu. Istnieje możliwość odbioru węgla własnym środkiem transportu.
 • Istnieje możliwość dopłaty za workowanie węgla bezpośrednio w składzie zajmującym się dystrybucją węgla.
 • Od stycznia 2023 r. przyjmowane będą kolejne wnioski na zakup węgla dla gospodarstwa domowego, na sezon grzewczy 2023 (styczeń-kwiecień).
 • Certyfikat jakości węgla od dostawcy PGE Paliwa Sp. z o.

 

UWAGA!

 • Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku
  nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną z Urzędu. 
 • Miejsce i termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu.

 

Certyfikaty jakości węgla :

Certyfikat 1

Certyfikat 2

Drodzy
Skip to content