Zaznacz stronę

Ankieta dotycząca nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

12-09-2022 | Aktualności

Gmina Miasto Reda przystąpiła do opracowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To podstawowy dokument planistyczny, który określa długookresowe kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Na jego podstawie sporządzane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i podejmowane są inne działania przestrzenne. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym, którego wyniki posłużą weryfikacji dotychczasowych oraz wyznaczeniu nowych kierunków rozwoju przestrzennego naszego miasta.

Ankiety przyjmowane będą do końca października 2022 r. Ich wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 5‐10 minut.

Wypełnioną ankietę w terminie do 31 października 2022 r. należy według wyboru:

  • wrzucić do oznakowanej skrzynki przy stanowisku BOK w Urzędzie Miasta Redy, ul Gdańska 33,

Dziękujemy za udział w badaniu.

ANKIETA

Skip to content