Zaznacz stronę

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Redzie

Aktualności

Na podstawie § 37 ust. 4 Statutu Gminy Miasto Reda oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842), Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XXXIX sesję Rady Miejskiej w Redzie.

Sesja odbędzie się dnia 18 listopada 2021r. (czwartek) o godz. 16:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 Porządek obrad

Skip to content