Zaznacz stronę

Wstrzymanie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

28-12-2021 | Wyróżnione

Informujemy, że z uwagi na okres zimowy wstrzymano wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Decyzja ta jest związana m.in. z ujemnymi temperaturami i opadami śniegu, które uniemożliwiają zachowanie podstawowych parametrów i norm w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych lub innych elementów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem urządzeń uzbrojenia podziemnego – umieszczanych w pasach drogowych dróg publicznych lub wewnętrznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Reda.

Powyższa decyzja będzie obowiązywać do odwołania, przez okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych

UWAGA: Decyzja nie dotyczy robót związanych z usuwaniem skutków awarii lub innych zamierzeń, istotnych dla Miasta, prowadzonych za zgodą Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej tut. Urzędu.

Skip to content