Zaznacz stronę

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE

31-05-2021 | Aktualności, CZYSTE POWIETRZE

Urząd Miasta w Redzie uruchamia punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Nie wiesz, czy możesz skorzystać z Programu? Nie radzisz sobie z wypełnieniem dokumentów?

PRZYJDŹ DO NAS!

Celem Programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami  budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych.

W punkcie konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze:

  • Dowiesz się o Programie i zasadach składania Wniosku o dofinansowanie;
  • Znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;
  • Sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;
  • Uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie,
  • Skorzystasz z bezpiecznego pod względem poufności i ochrony danych osobowych stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, gdzie będziesz mógł złożyć Wniosek online  i wydrukować kopię;
  • Złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;
  • Uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Konsultacje z pracownikiem punktu będą możliwe:

  • w czwartki, w godzinach 9:00 – 17:00
  • w piątki,  w godzinach 7:30 – 15:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, zastąpionych odpowiednio dniem poprzedzającym lub następującym po dniu wolnym)

Konsultacje będą prowadzone osobiście, po uprzednim umówieniu telefonicznym,
w Urzędzie Miasta w Redzie, ul Gdańska 33, pokój nr 10 (parter) lub telefonicznie, pod numerem 58 738 60 90.

Kontakt mailowy: czyste.powietrze@reda.pl (w wiadomości prosimy podać imię i nazwisko oraz adres inwestycji)

Więcej informacji na temat Programu Czyste Powietrze znajduje się na stronach: https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon

https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/

https://bip.reda.pl/dokumenty/4756

https://bip.reda.pl/dokumenty/menu/88

Z uwagi na przypadający dzień wolny, w pierwszym tygodniu czerwca konsultacje w punkcie będą możliwe w środę, 2 czerwca, w godz. 7:30 -15:30 i w piątek, 4 czerwca, w godz. 7:30 – 15:00.

Skip to content