Zaznacz stronę

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości – dawny Urząd Miasta i młyn – ul. Pucka w Redzie

23-06-2021 | Aktualności

Burmistrz Miasta Redy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie w obrębie 2, przy ul. Puckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 243/39, obszaru 0,1628 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00031346/0 i 243/53, obszaru 0,0479 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00030972/0 oraz udziału ½ części w działce 243/4, obszaru 0,0532 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00031346/0.

Drodzy
Skip to content