Zaznacz stronę

Porozumienie w sprawie map termowizyjnych

16-02-2021 | Aktualności

Gdynię, Rumię, Redę i Wejherowo czekają naloty samolotowe, w wyniku których powstaną mapy termowizyjne budynków i sieci ciepłowniczej.

W poniedziałek 15 lutego br. o godz. 12-tej w Gdyni na Kamiennej Górze, przy ul. A. Mickiewicza, przedstawiciele Gdyni, Rumi, Wejherowa i Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (OPEC) podpisali porozumienie w sprawie stworzenia lotniczych map termicznych terenów zabudowanych. Innowacyjne mapy umożliwią zlokalizowanie miejsc strat ciepła w publicznych i prywatnych budynkach.

Porozumienie dotyczy wspólnego zamówienia usługi polegającej na wykonaniu nalotów samolotem wyposażonym w kamerę termowizyjną nad obszarem Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa, analizę danych i przygotowanie map termowizyjnych 2D i 3D. Dzięki współpracy miast i OPEC powstanie mapa termowizyjna  całego obszaru, a koszty przedsięwzięcia będą niższe.

W czerwcu 2020 roku uruchomiliśmy w OPEC projekt „Zielony Ład”, którego zadaniem jest dostosowanie działalności firmy do europejskiego wymogu ograniczenia emisji CO2. Podczas prac zespołu narodził się pomysł wykonania map termowizyjnych sieci oraz budynków i zaproszenia do współpracy miast, na terenie których działamy. Identyfikacja miejsc ewentualnych wycieków i strat ciepła na sieci ciepłowniczej pozwoli nam precyzyjniej planować modernizacje i remonty, a tym samym minimalizować negatywny wpływ na środowisko  – mówi Janusz Różalski, prezes Zarządu OPEC.

W najbliższych dniach każde z miast podpisze odrębną umowę z wykonawcą usługi – firmą MGGP Aero z Tarnowa, która natychmiast przystąpi do realizacji zamówienia. Warunkiem wykonania map termicznych jest wykonanie nalotów w czasie ujemnych temperatur.

Określenie miejsc strat ciepła w budynkach w mieście (dachy i elewacje) pozwoli nam na wytyczenie priorytetów przyszłych termomodernizacji i dociepleń. Te zaplanowane działania nie tylko wpłyną na obniżenie śladu węglowego miasta, ale również na obniżenie kosztów ogrzewania. Gdynia już od 20 lat udziela mieszkańcom dotacji na likwidację pieców węglowych. Wspieramy inwestycje gdynian w odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną, a udział w tym projekcie jest kolejnym, ważnym krokiem na rzecz walki z niską emisją – mówi Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni.

Jak podkreślają samorządowcy, ilość emitowanych do powietrza pyłów i CO2 wciąż jest za duża, podobnie nadal za duże są straty ciepła, dlatego realizacja tego wspólnego projektu jest wysoce uzasadniona.

Samo mówienie o problemie już nie wystarczy, nadszedł czas na konkretne działania. Nie możemy czekać, musimy na poziomie samorządów podjąć współpracę, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Jednym z pomysłów jest oszczędzanie energii, gdzie kluczowa jest analiza strat ciepła na sieci ciepłowniczej i w budynkach – zarówno publicznych, jak i prywatnych. Dzięki podpisanemu porozumieniu stworzymy mapy termowizyjne naszych miast i zlokalizujemy źródła strat ciepła. Ostatnim krokiem będzie przeprowadzenie termomodernizacji i dociepleń, czyli łatanie tych „dziur”. Z czasem mieszkańcy to odczują, otrzymując niższe rachunki za ogrzewanie – wyjaśnia Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi do spraw inwestycji.

To jednak nie koniec planowanych działań. OPEC i lokalni włodarze chcą również zintensyfikować dotychczasowe kampanie informacyjne. 

Samorządy lokalne pełnią ogromną rolę w budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców. Miasto Wejherowo podejmuje szereg inicjatyw na rzecz racjonalnego zaopatrzenia w ciepło i  likwidację niskiej emisji. Obecnie ponad 50% mieszkańców naszego miasta korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC. Wspieramy dalszą rozbudowę  ekologicznego i bezpiecznego ciepła z msc,  sukcesywnie wyłączamy tzw. lokalne kopciuchy, a objęcie miasta termowizją będzie wsparciem dla tego procesu – mówi Beata Rutkiewicz, Zastępca Prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta.

Dzisiejsze Porozumienie jest ważnym krokiem w kierunku współpracy na rzecz klimatu. Wszyscy musimy się zaangażować w walkę o naszą planetę. Dlatego miasto Reda, które ma własną firmę ciepłowniczą również przystąpi do współpracy.

Reda jest bliskim sąsiadem miast, które dzisiaj podpisały porozumienie, więc dbałość o jakość powietrza i komfort mieszkańców są nam równie bliskie. Za bezpieczeństwo dostaw ciepła w Gdyni, Rumi i Wejherowie odpowiada OPEC, natomiast na terenie Redy Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo–Komunalne „Koksik”. Nasze samorządy od lat z powodzeniem współpracują w ramach metropolitalnego forum NORDA i teraz również będziemy uczestniczyć w tworzeniu map ciepła, jednak na odrębnych zasadach  – podsumowuje Krzysztof Krzemiński, Burmistrz Miasta Redy.

Dzięki danym pozyskanym z przeprowadzenia tego wspólnego projektu, w przyszłości znacznie zredukujemy straty ciepła, co pozwoli na redukcję gazów cieplarnianych, a także wpłynie na oszczędności, które znajdą swoje odzwierciedlenie w rachunkach za ciepło i w inwestycjach promujących rozwiązania nieemisyjne w energetyce.

Samorządowcy na podpisaniu porozumienia. Od lewej: Krzysztof Krzemiński (Reda), Ariel Sinicki (Rumia), Beata Rutkiewicz (Wejherowo), Marek Łucyk (Gdynia) i Janusz Różalski (OPEC). Fot. Dawid Czechowski/OPEC

Skip to content