Zaznacz stronę

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Redzie

09-11-2021 | Aktualności Oświatowe

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.), na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. „małych zleceń” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Redzie.  Oferta obejmuje zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi:
-przekazując je na adres – granty@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Interesanta

Załącznik: oferta Biblioteka

Skip to content