Zaznacz stronę

Nie zwlekaj i złóż wniosek do redzkiego Budżetu Obywatelskiego!

09-09-2021 | Aktualności, Wyróżnione

Przypominamy, że 15 września upływa termin składania wniosków do redzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Budżet obywatelski, zwany inaczej partycypacyjnym, polega na tym, że władze miasta wyznaczają część środków z budżetu, które zostaną rozdysponowane przy aktywnym udziale obywateli. Mieszkańcy zgłaszają propozycje działań inwestycyjnych i remontowych, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa, rozbudowy infrastruktury czy poprawy estetyki miasta.

Czas realizacji projektu nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego (budżetowego). Suma na realizację zgłoszonego zadania nie może być wyższa niż 100 tys. zł. Ogółem na realizację budżetu obywatelskiego Reda zamierza przeznaczyć w przyszłym roku 400 tys. złotych.

W ramach Budżetu Obywatelskiego każdy mieszkaniec ma prawo do złożenia tylko jednego projektu. Projekty należy składać drogą  elektroniczną  przez stronę www.bo.reda.pl lub w formie papierowej, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym, wraz z załączoną listą co najmniej 15 mieszkańców miasta Redy popierających projekt. Wzory dokumentów również znajdują się na stronie oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie. Lista  osób  popierających  projekt  musi  być  wypełniona  czytelnie, zawierać takie dane, jak imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz musi być podpisana przez wszystkie osoby wpisane na listę.

Szczegóły określa uchwała nr XXXI/334/2021 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok oraz zarządzenie nr OR.14.2021 Burmistrza Miasta Redy z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie harmonogramu, miejsca oraz zasad zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Oba dokumenty znajdują się na stronie internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu www.bo.reda.pl

Budżet obywatelski w Redzie jest realizowany od 2017 roku. Dzięki niemu miasto wzbogaciło się m.in. o takie inwestycje, jak parkingi rowerowe przy szkołach, place zabaw i wyremontowane chodniki.

WIĘCEJ INFORMACJI na stronie www.bo.reda.pl

Skip to content