Zaznacz stronę

Dofinansowanie na wymianę „kopciucha” – PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

30-08-2021 | Aktualności, CZYSTE POWIETRZE

W Urzędzie Miasta w Redzie można złożyć wniosek o dotację w Programie „Czyste Powietrze”, finansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program „Czyste Powietrze” jest przeznaczony głównie na wymianę tzw. „kopciuchów”.

Celem Programu jest walka ze smogiem oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

Beneficjentami wniosków o dofinansowanie mogą być właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lub właściciele wydzielonych w ww. budynkach, lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.  Osoby te mogą ubiegać się o dofinansowanie nawet do 75 % kosztów inwestycji, maksymalnie do 37 tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje nt. dofinansowania dostępne są w gminnym punkcie-konsultacyjno-informacyjnym „Programu Czyste” (Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pok. nr 10 (parter), tel. 58 738 60 90, e-mail: czyste.powietrze@reda.pl).

Zachęcamy również do korzystania ze stron internetowych, dedykowanych realizacji Programu „Czyste Powietrze”:

  1. WFOŚiGW w Gdańsku: czystepowietrze.gov.pl oraz https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon i https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/
  2. Urząd Miasta w Redzie: https://miasto.reda.pl/czyste-powietrze/

Reda Z ZielonĄ Perspektywa Jpg

Skip to content