Zaznacz stronę

ZMIANA TERMINU WNIESIENIA OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚĆ

03-04-2020 | Aktualności

INFORMACJA 

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

Działając na podstawie przepisów ustawy  z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568) Burmistrz Miasta Redy informuje, że:

– opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020

– opłatę należną za rok 2020 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020r.

 

Szczegółowe informacje  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: (58) 678-80-34 lub (58) 678-80-14, na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. oraz drogą mailową: nieruchomosci@reda.pl

Skip to content