Zaznacz stronę

Zapraszamy na III Motocyklowy Rajd Piaśnicki

01-09-2020 | Aktualności

Cele i uczestnicy Rajdu

Głównym celem rajdu jest rozwijanie wiedzy i świadomości o zbrodni dokonanej w Lesie Piaśnickim wśród mieszkańców Pomorza, tak aby pamięć o ofiarach zbrodni ludobójstwa przetrwała i była przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Uczestnicy to motocykliści z wielu miejsc naszego województwa i kraju, którym na sercu leży propagowanie wiedzy o Martyrologii Piaśnicy. Najliczniejszą grupę stanowią uczestnicy z powiatu wejherowskiego, puckiego i kartuskiego.

Termin i miejsce Rajdu:

6 września 2020 r. (niedziela). Wyjazd o godz.  14:00 z „Bramy Piaśnickiej” w Wejherowie do nekropolii w Lesie Piaśnickim.

Przebieg Rajdu:

Uczestnicy rozpoczynają rajd o godz. 14:00 z „Bramy Piaśnickiej” w Wejherowie. Przemieszczają się zwartą kolumną motocyklową w kierunku Lasu Piaśnickiego.

Na miejscu o godz.15:00 odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta.

Postanowienia ogólne:

Organizatorem Motocyklowego Rajdu Piaśnickiego jest Stowarzyszenie „Żyj Godnie” w Wejherowie oraz Kapituła Rajdu Piaśnickiego.

Nad przebiegiem i organizacją Rajdu czuwa Kapituła Rajdu, sprawująca również nadzór merytoryczny.

Wszelką korespondencję i rejestrację dotyczącą Rajdu należy kierować do 1 września 2020 roku pod adresem Przewodniczącego Kapituły Motocyklowego Rajdu Piaśnickiego:

Mrp.wejherowo@wp.pl

Marcin Drewa – Wejherowo

tel. 510-114-114

Tożsamość uczestnika ustala się na podstawie obowiązujących i powszechnie uznawanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów tożsamości.

W czasie przejazdu obowiązuje cisza, kultura osobista i jednakowy ubiór (specjalna koszulka uczestnika rajdu). Ważne jest również, przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Ruchu Drogowego

Pomysłodawca : Stowarzyszenie „Rodzina Piaśnicka” Marcin Drewa

Patronat honorowy nad III Motocyklowym Rajdem Piaśnickim objął Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński.

 

 

 

Skip to content