Zaznacz stronę

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Redzie

04-12-2020 | Aktualności

Na podstawie § 37 ust. 5 Statutu Gminy Miasto Reda oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842), Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XXVII sesję Rady Miejskiej w Redzie.

Sesja odbędzie się dnia 17 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

PORZĄDEK OBRAD

Skip to content