Zaznacz stronę

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Redzie

22-09-2020 | Aktualności

Na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Gminy Miasto Reda oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106, poz. 1422, poz. 1423, poz. 1478 i poz. 1493), Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XXIV sesję Rady Miejskiej w Redzie.

Sesja odbędzie się dnia 29 września 2020r. (wtorek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali obrad Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Redzie

Skip to content