Zaznacz stronę

XX Sesja Rady Miejskiej w Redzie

21-05-2020 | Aktualności

Na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Gminy Miasto Reda oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374,ze zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XX sesję Rady Miejskiej w Redzie.

Sesja odbędzie się dnia 28 maja 2020r. (czwartek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z Sali obrad Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Redzie

Skip to content