Zaznacz stronę

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 – KONTYNUOWANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

17-02-2020 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Burmistrz Miasta Redy informuje, że w związku z rozpoczynającą się w dniu 4 marca 2020 r. rekrutacją do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, rodzice dzieci uczęszczających do ww. placówek w bieżącym roku szkolnym, którzy chcą aby dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole w roku szkolnym 2020/2021,  muszą złożyć w danej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od dnia  26 lutego 2020 r. do dnia 3 marca 2020 r. Wzory deklaracji dostępne są w sekretariatach i na stronach internetowych  szkół i przedszkoli. W przypadku złożenia ww. deklaracji, dziecko ma zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu lub w oddziale  przedszkolnym w szkole i nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ponadto, rodzice dzieci korzystających w bieżącym roku szkolnym ze wskazanych przez Burmistrza Miasta w 2019 r. miejsc realizacji wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, którzy chcą aby dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne, muszą złożyć w tut. Urzędzie (pokój nr 205) wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie od dnia  26 lutego 2020 r. do dnia 3 marca 2020 r.

Wzór wniosku

Skip to content