Zaznacz stronę

Refundacja kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej – WAŻNE!

01-07-2020 | Aktualności Oświatowe

Zgodnie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, rada gminy w drodze uchwały określa na każdy rok szkolny średnią cenę jednostki paliwa w gminie. 

W związku z art. 39a ust. 5 ww. ustawy, wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę o refundację kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Burmistrz Miasta Redy zwraca się z prośbą o składanie wniosków o refundację kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej od 20 sierpnia 2020 r.

Do pobrania:

WNIOSEK o bezpłatne dowożenie dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej

WNIOSEK o refundację kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej samochodem prywatnym

Skip to content