Zaznacz stronę

Realizacja Programu „Rodzina Na Plus” w latach 2021-2022

10-12-2020 | Aktualności, Aktualności Oświatowe, Partnerzy Programu „Rodzina Na Plus”

W dniu 26 listopada 2020 roku Rada Miejska w Redzie podjęła uchwałę, zgodnie
z którą na terenie Gminy Miasto Reda w latach 2021-2022 realizowany będzie program wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina Na Plus”. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych:

 1. których członkom przysługuje uprawnienie do uzyskania Karty Dużej Rodziny na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 2. zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Reda.

Program umożliwia:

 1. korzystanie z oferty miejskich obiektów sportowych i kulturalnych na preferencyjnych warunkach,
 2. uzyskanie dofinansowania do ceny imiennego okresowego biletu autobusowego, kolejowego, łączonego na dojazd do pracy lub szkoły. Dofinansowanie zostanie przyznane ze względu na adres miejsca wykonywania pracy, lub adres siedziby szkoły lub szkoły wyższej, według następujących stawek miesięcznych:
  • Powiat Wejherowski – 20 zł dla dzieci oraz 40 zł dla rodziców,
  • Gdynia – 30 zł dla dzieci i rodziców,
  • Sopot – 40 zł dla dzieci i rodziców,
  • Gdańsk – 50 zł dla dzieci i rodziców,
  • Powiat Pucki – 40 zł dla dzieci i 60 zł dla rodziców,
  • Miejscowości nie wskazane w uchwale – 50 zł dla dzieci i rodziców.

W związku z tym, iż uchwała wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2021 r., wnioski
o przystąpienie do Programu będzie można pobrać
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie oraz ze strony www.reda.pl od dnia 4 stycznia 2021 roku.

Uchwała

UWAGA: Osoby korzystające z Programu „Rodzina Na Plus” w latach 2016-2020, które chcą uczestniczyć w nowej edycji  Programu muszą złożyć nowy wniosek w ww. terminie.

Skip to content