Zaznacz stronę

Pomorski Broker Eksportowy – nabór wniosków w konkursie grantowym

13-07-2020 | Aktualności

Od 29 czerwca 2020 rozpoczyna się przyjmowanie wniosków w konkursie grantowym dla pomorskich MŚP.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Firmy z sektora MŚP posiadające siedzibę na terenie województwa pomorskiego, które nie uzyskały wsparcia w ramach poprzednich konkursów grantowych w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy. W przypadku, gdy po 3 miesiącach od ogłoszenia konkursu, wartość dofinansowania złożonych wniosków o udzielenie grantu nie przekroczy 30% alokacji, może zapaść decyzja o dopuszczeniu do udziału w konkursie grantobiorców poprzednich konkursów.

 

Na co można przeznaczyć środki?

Granty na realizację projektów polegających na udziale firm w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym jak również platformach cyfrowych stanowiących alternatywę dla tradycyjnych targów. Okres realizacji projektu nie może kończyć się później, niż w dniu 31.12.2022 r.

 

Jakie dofinansowanie można uzyskać?

Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

 

Ile wynosi pula środków?

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 3 200 000 PLN.

 

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie brokereksportowy.pl.

 

Ogólne informacje o projekcie PBE

Unijny projekt Pomorski Broker Eksportowy wspiera aktywność eksportową małych i średnich firm z regionu województwa pomorskiego. Działania w projekcie dają możliwość prezentacji potencjału eksportowego przedsiębiorstw poprzez udział w targach i misjach gospodarczych. Broker stwarza także okazję do udziału w konferencjach i seminariach poświęconych rynkom zagranicznym oraz wspiera działania proeksportowe firm grantami i bezpłatnymi usługami świadczonymi przez brokerów.

 

Skip to content