Zaznacz stronę

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

31-01-2020 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI ORAZ STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI, UCZNIÓW, WYCHOWANKÓW LUB UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 17)  informujemy, iż podstawowa kwota dotacji o której mowa w art.12 ustawy  w Gminie Miasto Reda wynosi na 1 dziecko rocznie 11 790,13 zł.

Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi 273 (w tym 3 dzieci niepełnosprawnych i 6 dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju).

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych może ulec zmianie po dokonaniu ich aktualizacji – zgodnie z art. 44  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Reda, dnia 28.01.2020 r.

Skip to content