Zaznacz stronę

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia

06-10-2020 | Aktualności Oświatowe

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.), na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. „małych zleceń” przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia, ul. Włókiennicza 14, 84-230 Rumia. Oferta obejmuje wspieranie działań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

OFERTA

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, drogą elektroniczną na adres – granty@reda.pl lub przekazując do Biura Obsługi Interesanta.

 

Skip to content