Zaznacz stronę

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Katarzyny w Redzie

14-05-2020 | Aktualności Oświatowe

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. „małych zleceń” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Katarzyny w Redzie. Oferta obejmuje wspieranie działań z zakresu wspierania działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu i terapii rodzin z problemami alkoholowymi.

OFERTA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi w następujący sposób:
-przekazując je na adres – granty@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33

Skip to content