Zaznacz stronę

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 4 listopada 2020 r.

29-10-2020 | Aktualności

Uwaga!
od 4  listopada 2020 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych projektu uchwał Rady Miejskiej w Redzie:

 

  1. o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
  2. o zmianie uchwały Nr VII/82/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 maja
    2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  3. o zmianie uchwały IV/46/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 stycznia 2015r.
    w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Uwagi dotyczące projektów ww. uchwały prosimy wysyłać na adres: sekretarz@reda.pl lub odpady@reda.pl

 

do dnia  5 listopada 2020 r. do godziny 12.00-  FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osobą upoważnioną do kontaktu – jest Pani Hanna Janiak – Sekretarz Miasta Redy tel. 58 678-80-41 lub Pani Grażyna Lemańczyk – Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi tel. 58 678-80-15

Skip to content